Değerli Öğretim Elemanlarımız, 

 

İlk defa proje başvurusunda ( alt yapı projesi ve lisansüstü tez projesi hariç diğer proje türlerinde) bulunacak öğretim elamanlarımız için “1 Mart 2023 Çarşamba günü saat: 14.30’da Bilimse Araştırma Projleri Koordinatörü Prof.Dr. Atilla TAŞDELEN tarafından “Proje Yazma Eğitimi” verilecektir. Proje yazma eğitimi uzaktan eğitim olarak düzenlenecek olup, eğitim sunucusu ortamına bağlanarak eğitimi katılmak için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir. Proje yazma eğitimi almadan yapılan proje başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Eğitim öncesi  hazırlık için Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesine 

https://bap.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/Yalova%20%C3%9Cniversitesi%20Bilimsel%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Projeleri%20Y%C3%B6nergesi linkinden,

BAP Proje İşlemleri ile ilgili  kılavuza http://bap.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/proje-islemleri-kullanim-kilavuzu linkinden ulaşabilirsiniz. 

 

Bap Koordinasyon Birimi Proje Yazma Eğitimi Erişim Bilgileri 

 

Eğitim tarih ve saati:  1 Mart  2023 Çarşamba günü saat: 14.30

 

1.  Bilgisayarınıza Mikrosoft Teams Uygulamasını indirmeniz gerekmektedir.

2. Erişim Linki: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE1ZTYxOWMtNGIzMS00ZmU3LTg5MjctNTNjYmE1MmQ3ODkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa27bd9d-0ddb-4152-84c3-d2285c483fe8%22%2c%22Oid%22%3a%22bb3e080b-52bf-477e-856e-f92701942261%22%7d linki üzerinden kurumsal email  adresiniz ve şifrenizle uygulamaya girerek, akademik ünvanınız ve isminizi kullanarak toplantıya katıl butonu ile eğitime katılabilirsiniz.

3. Katılımcıların yankısız ve gürültüsüz iletişim kurabilmesi için kulaklık kullanması gerekmektedir. 

Etiket: proje eğitimi