Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 Sayılı Kanunla değişik 58.maddesi ve Üniversitemiz Senatosunun 27.10.2009 tarihli ve 18 sayılı kararı doğrultusunda Bilimsel Araştırma Proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi  ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması amacıyla kurulmuştur.

Etiket: Tarihçe