Misyonumuz Vizyonumuz

YÖNETİM > Misyonumuz Vizyonumuz

Misyonumuz, üniversitemiz kaynaklarından desteklenen bilimsel araştırma projeleri ile ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinde,  araştırmacılarımızın ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetin alım süreçlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde koordinasyonunu sağlamak, proje süreçlerini hızlı ve eksiksiz bir şekilde desteklemek, üniversitemizin araştırma altyapısının geliştirilmesini, araştırmacılarımızın araştırma etkinliklerinin artırılmasını ve araştırma performanslarının ölçülmesini sağlayarak üniversitemizin  araştırma politikalarının belirlenmesine katkıda bulunmaktır.

 

Vizyonumuz, çağdaş ve teknolojik tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan yenilikçi düşünceye sahip çalışanlarımızla,  birimimize tahsis edilen kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesini gözeterek, Yalova Üniversitesi araştırmacılarının bilimsel araştırma projelerini hayata geçirmek için ihtiyaç duyduğu desteği vermek ve üniversitemizin araştırma performansının nicelik ve nitelik açısından daha iyi bir seviyeye ulaşması sürecine somut katkıda bulunmak;  ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak bilimsel araştırmaların yapılmasını ve yaygınlaştırılmasını, disiplinler arası ve ulusal-uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi sağlamak.