Yalova Üniversitesi    bap@yalova.edu.tr 0226 815 50 30-31-32

EIG Concert Japan 2019 Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacılar,

 

Avrupa ve Japonya arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bağımsız bir platform olan EIG CONCERT Japan kapsamında, “Sürdürülebilir Toplumlar için Akıllı Su Yönetimi (Smart Water Management for Sustainable Societies)” başlıklı ortak işbirliği çağrısı açıldı. Japonya, Türkiye, Litvanya, Bulgaristan, Polonya, Slovakya, Almanya, Çekya ve Fransa'dan fonlayıcı kuruluşlarının işbirliğiyle açılan çağrıya 14 Haziran 2019 (Saat 12.00 Gün Ortası, Orta Avrupa Saati) tarihine kadar başvuru yapılabilecektir.

Uluslararası çağrı metnine http://concert-japan.eu/, uluslararası elektronik başvuru adresine ise https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/eig_jc2019 linkinden ulaşılabilir. Uluslararası başvuru ile birlikte ulusal fonlayıcı kuruluşlara ulusal başvuru yapılması zorunludur.  Kurumumuz ulusal başvuruları https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/adresinden alınacaktır.

Kimler Başvurabilir?

Çağrıya, yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu araştırma merkez ve enstitüleri ve özel kuruluşlar maksimum 3 yıllık araştırma ve yenilik projeleri önerileri ile başvurabilir. Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun (çağrıya fon sağlayan yukarıdaki ülkelerden olmak şartıyla) en az 2 Avrupalı ve 1 Japon ortaktan oluşması gerekmektedir. Bu asgari şartı sağlamak kaydıyla, istenirse çağrıda yer almayan ülkelerden ortaklar da kendi fonlarını karşılama taahhüdü ile konsorsiyuma dâhil edilebilir.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci Nasıl Olacak?

Tek aşamalı olarak gerçekleştirilecek çağrıya başvurular https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/eig_jc2019 adresinden alınacaktır. Proje koordinatörü olarak belirlenen ortak, konsorsiyumu adına bu adresten tek bir uluslararası başvuru yapacaktır. Bunun yanı sıra, uluslararası proje konsorsiyumunun tüm ortaklarının ulusal fonlayıcı kuruluşlarına ulusal başvuru yapmaları zorunludur. Kurumumuz ulusal başvuruları https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden elektronik imzalı* olarak alınacaktır. Başvuruya ilişkin tüm gerekli bilgi ve belgeler bu adreste yer almaktadır. Ulusal başvuruların 18 Haziran 2019 tarihine (Saat 17.30, Türkiye Saati)  kadar tamamlanması gerekmektedir.

Proje önerileri uluslararası değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Uluslararası değerlendirme sonunda başarılı bulunan projeler kendi ulusal fonlama kuralları çerçevesinde fonlanacaktır.

*ÖNEMLİ UYARI: NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) almak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları'na zamanında başvuru yapılması önem arz etmekte olup bu sürecin yürütülmesi tamamen proje yürütücülerinin sorumluluğundadır. 
Başvurular bireysel olabildiği gibi kurumsal da yapılabilmektedir. Buna istisna olarak Başbakanlık Genelgesi gereği Kamu Sertifikasyon Merkezi'ne yapılacak olan NES başvuruları yalnızca kamu kurumları tarafından kurumsal olarak yapılabilmektedir.

E-imzalı başvuru süreci ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Soru ve önerileriniz için ardeb.e-imza@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

EIG CONCERT Japan 2019 Çağrısı İletişim Bilgileri:
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İrtibat Noktası
Elif DOĞAN-ARSLAN
E-mail: concertjapan@tubitak.gov.tr
Tel.: +90 312 298 14 16
TÜBİTAK Çevre, Atmosfer,Yer Ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu (ÇAYDAG) İrtibat Noktası
Berrak DİKMEOĞLU
E-mail: berrak.dikmeoglu@tubitak.gov.tr
Tel.: +90 312 298 12 57

 

Saygılarımızla,

 

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB)