Yalova Üniversitesi    bap@yalova.edu.tr 0226 815 50 30-31-32

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından “Sosyal Bilimlerde Metot: Araştırma Yöntemleri Uygulamalı Eğitimi" düzenlendi.

Üniversitemizin bilimsel ve akademik araştırmalarını nitelik ve nicelik olarak artırma ve ulusal ve uluslararası alanlarda bilime katkı sağlayacak gelişmeler ve çalışmalar hakkında bilgi edinilmesi  amaçlarıyla, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 20-21 Mayıs tarihlerinde  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenen “Sosyal Bilimlerde Metot: Araştırma Yöntemleri Uygulamalı Eğitimi” İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden değerli akademisyen Prof. Dr. Makbule Didem BUHARİ tarafından verildi. 20-21 Mayıs tarihlerinde dört oturum halinde gerçekleşen uygulamalı eğitimde, üniversitemizde görev yapan öğretim üyeleri ve yükseköğretim öğrencileri katılım sağladılar. 

Eğitimin ilk gününde, sosyal bilimlerde proje ve tez yazımında yöntem ve araştırma yöntemleri teorik açıdan anlatıldı. Eğitimin ikinci gününde ise, tez ve proje yazımında dikkat edilmesi gereken diğer önemli hususlar ile yükseköğretim öğrencilerinin devam eden tezleri üzerine uygulamalı örnekler yapıldı.