Yalova Üniversitesi Etkinlikleri

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği / 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı Bilgilendirme Toplantısı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun, ulusal ve uluslararası alanlarda bilime katkı sağlayacak gelişmeler ve çalışmalar hakkında bilgi edinilmesi, farklı disiplinlerden eğitici ve katılımcıların bir araya gelmesinin disiplinler arası ortak bilimsel çalışmalara altyapı oluşturması, katılımcıların çalışmalarının yönlendirilmesi, bilimsel gelişimlerine katkıda bulunulması, eğitim konularının çok boyutlu ve derinlemesine ele alınması, amacıyla yurt içinde düzenlenen teorik/uygulamalı bilimsel eğitim etkinlikleri desteklenmesi kapsamında, Birimiz tarafından 1 Mart 2024 Cuma günü  "2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği  Programı "ile "2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı"  bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

 

Moderatörlüğünü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü  Dr. Öğr. Üyesi İshak TURAN'ın yaptığı Microsoft Teams üzerinden online  olarak düzenlenen  toplantıya,  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesinden Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bengisu KAYA ÖZGÜL konuşmacı olarak katıldı.  Doç. Dr. Bengisu KAYA ÖZGÜL,  TÜBİTAK  2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği ve 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında proje başvurusu ile ilgili bilgilendirme ile beraber, kendi yaptığı proje üzerinden tecrübelerini katılımcılara aktardı.